Branding

RENT LIV i Skive Kommune

Skive Kommune lagde i 2011 en fremtidig branding-strategi, hvor områdets 4 kerneelementer tilsammen skulle danne det, som egnen fremover ville kendes under, nemlig RENT LIV. Hos FS2 hjalp vi med at søsætte strategien i form af en bog.  Her blev den visuelle stil defineret, med fonte, farver og fotostil til fremtidig brug.

Læs om de 4 elementer LIVET, FJORDEN, MADEN og ENERGIEN og om hvordan det summer op og giver vores egn det 5. element, som vi kalder RENT LIV, i bogen her.

 

 

 

Rent Liv tryksag til Skive kommune

Det vi kan hjælpe dig med

Websites  .  Sociale medier  .  Grafisk design  .  Tekst & koncept  .  Film & animation  .  Fotografering