Skive kommune

Skive Kommune lagde i 2011 en fremtidig branding-strategi, hvor områdets 4 kerneelementer tilsammen skulle danne det, som egnen fremover ville kendes under, nemlig RENT LIV. 
Hos FS2 hjalp vi med at søsætte strategien i form af en bog.  Her blev den visuelle stil defineret, med fonte, farver og fotostil til fremtidig brug.

Læs om de 4 elementer LIVET, FJORDEN, MADEN og ENERGIEN og om hvordan det summer op og giver vores egn det 5. element, som vi kalder RENT LIV, i bogen her.

Rent Liv tryksag til Skive kommune