Vi understøtter dine digitale fællesskaber online

Uden at du skal trættes med en længere antropologisk afhandling, er vi mennesker nået langt, fordi vi samarbejder, deler og giver. Det forklarer måske, hvorfor de sociale medier, der forkortet kaldes SoMe, er blevet så vigtige for os. Både, når vi har fri – og når vi går på arbejde.

Vi interagerer på tværs af uddannelse, civilstatus, nationalitet, geografi, tro, politisk overbevisning, køn, alder, tid på døgnet osv. Og gerne via flere online-medier samtidig. Derfor kan det gavne markedsføringen af din virksomhed, hvis du – udover et velfungerende website – også formår at være til stede på de sociale medier.

Hvilke og deres forskelle, kan du danne dig et indtryk af nedenfor, og ellers er du mere end velkommen til at tage os med på råd. Ja, du kan faktisk helt overlade os driften af din SoMe-konto/konti.

De sociale medier er yderst effektive til at sprede budskaber. Herigennem kan du fastholde og udvide dine relationer og måske skabe ekstra omtale og mersalg. – Hvis noget på de sociale medier har vakt særlig interesse, har du nok selv prøvet at dele det som et opslag med dit netværk, og pludselig blev I hver især til ét stort fællesskab.

Bliv synlig og skab mersalg med:
Facebook
LinkedIn
Youtube
Nyhedsmails - kampagne 

Vi tilbyder dig opsætning, drift og kampagner på SoMe, hvis’ udvikling vi gør os umage for at følge tæt. Både med hensyn til annonceringsmuligheder, mekanismer, teknik og gældende lov.
– Brug os til enkeltstående opgaver eller lad os styre al din aktivitet på facebook og/eller LinkedIn efter aftalt retorik, udtryk og frekvens.
At være til stede på SoMe er nemlig en tidskrævende disciplin, og ethvert netværk her stiller bl.a. krav om hurtig respons. 

Skal vi også drifte dine aktiviteter
på de Sociale Medier?

- Så tag fat i mig!

Jane Søndergaard
Bureaukonsulent/Online manager
js@fs2.dk

 

Det kan vi også hjælpe dig med...

Websites  .  Grafisk design  .  Tekst & koncept  .  Film & animation  .  Fotografering