Airmaster

Aars virksomheden Airmaster, som tilbyder et bredt sortiment af decentrale ventilationsanlæg, har fået udarbejdet tre flotte produktfilm her hos FS2 Reklame.
De tre film vil fremover være en del af Airmasters markedsføring og skal bruges aktivt i bestræbelserne på at udbrede kendskabet til produkterne.
Hos FS2 har vi stået for hele processen startende med storyboard og efterfølgende optagelser. Herefter har en stor del af arbejdet været at klippe, redigere og animere elementer ind i de tre film.